Close

Our Services

serviceอีเมล์ Roietlive@hotmail.com
ส่งเข้ากล่อง คลิก [Google Drive] Line ID : 0873771077  


ขั้นตอนส่งไฟล์

การส่งไฟล์

สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน
– ชื่อเว็บ www.—.com หรือ .net หรือ .org และชื่อสำรองเพื่อป้องกันซื่อช้ำ 2 ชื่อ
ข้อมูลร้านทั่วไป
– ความเป็นมา
– วัตถุประสงค์
– เป้าหมาย
– รูปภายในร้าน   ภายนอกร้าน   บรรยากาศในร้าน   ทีมงาน   บรรยากาศการให้บริการ
– สื่อแนะนำร้าน
ข้อมูลการติดต่อ
ร้านของเราบริการอะไรบ้าง…?
– รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
– ภาพบริการ
สินค้าในร้านของเรามีอะไรบ้าง..?
– รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
– คุณสมบัติ, คุณสมบัติเด่น
– ภาพสินค้าของเรา
กิจกรรม
– รายละเอียดกิจกรรม
– ภาพกิจกรรม
– วีดีโอ ส่งเป็นแผ่น หรือแนบใส่ยูทูป
– เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ Word
– รูปภาพพนักงานและอื่นๆ ระบุชื่อใต้รู้มาด้วยว่าคือใคร ส่งเป็นไฟล์ภาพ และโครงสร้างคร่าวๆ เป็น Word

ส่งมาที่ Roietlive@hotmail.com
ไปรษณีย์ 4 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 (คุณวิญญู  ศรีกระจ่าง)
โทร 087-3771077

สำหรับหน่วยงาน
– ชื่อเว็บ www.—.go.th และชื่อสำรองเพื่อป้องกันซื่อช้ำ 2 ชื่อ เมื่อทางร้านตรวจสอบชื่อเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทางหน่วยงาน ส่งเอกสารการจดโดเมนไทย (เอกสาร, ตัวอย่างเอกสาร)
– ข้อมูลทั่วไป
– วิสัยทัศน์
– ข้อมูลผู้บริหารและทีมงาน
– ข้อมูลบุคลากร
– สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่แนะนำ
– สินค้าตำบล
– ภาพบรรยากาศการทำงาน-สถานที่
– กิจกรรม(ภาพและเนื้อหา) *อย่างน้อยต้องมี 5 กิจกรรม
– ข่าว-จัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัคร *อย่างน้อยต้องมี 3 ข่าว
– ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ตั้ง อีเมล์ เบอร์โทร
– วีดีโอ ส่งเป็นแผ่น หรือแนบใส่ยูทูป
– เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ Word
– รูปภาพพนักงานและอื่นๆ ระบุชื่อใต้รู้มาด้วยว่าคือใคร ส่งเป็นไฟล์ภาพ และโครงสร้างคร่าวๆ เป็น Word

ส่งมาที่ Roietlive@hotmail.com
ไปรษณีย์ 4 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 (คุณวิญญู  ศรีกระจ่าง)
โทร 087-3771077