Close

18 มกราคม 2024

คู่มือการประเมิน ITA 2567

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แล้วทาง https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *